Zelfs na 100 jaar is Fokker niet meer weg te denken uit de geschiedenis van de Nederlandse -en internationale luchtvaart. Verschillende organisaties houden zich bezig met Fokker: de Fokker Heritage Trust, de Fokker G.1 stichting wil graag de Fokker G.1 nabouwen; de stichting Fokker Four houdt enkele Fokker S.11 lestoestellen in de lucht en in het Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome staan vele Fokkers tentoongesteld. Ook is er veel particulier initiatief om de geschiedenis van Fokker levend te houden. Al deze instanties ontberen vaak de steun om hun idealen te verwezenlijken. Fokker is het waard om gekoesterd en bewaard te worden. Daar is wel veel geld, tijd en steun voor nodig.

Tijdens de voorbereidingen van het Fokker Spin Centennial Festival hebben enkele medewerkers en de stichting Verenigde Vleugels de koppen bij elkaar gestoken. Zij vinden dat er een steunfonds zou moeten komen om die initiatieven die er zijn te ondersteunen.

Dit kunnen we doen door onder andere:
• Financiële steun voor reparatie, onderhoud en nieuwbouw van historische Fokker toestellen.
• Ondersteuning van historisch onderzoek en helpen bij het publiceren hiervan.
• Organiseren van speciale dagen om Fokker onder de aandacht te brengen en te houden.
• Lezingen over Fokker als persoon en over zijn vliegtuigen.
• Excursies naar musea en airshows waar veel Fokker vliegtuigen te zien zijn.
• Periodiek reünies organiseren voor oude en nieuwe Fokker medewerkers.
• Organiseren van sponsor- en wervingsdagen.

Kortom: er is veel te doen. Ook is er veel geschiedenis nog niet onderzocht.

Help ons en wordt donateur van de stichting Fokker Erfgoed en voor een kleine jaarlijkse bijdrage ontvangt u het tweemaandelijks Nederlands historisch luchtvaarttijdschrift, Verenigde Vleugels, dat u volledig op de hoogte zal houden over de activiteiten die worden gedaan met betrekking tot het erfgoed van Fokker. Ook krijgt u het boek ‘Een eeuw Fokker’ over 100 jaar Fokker geschiedenis.