Adresgegevens
  Postadres: Bisonlaan 2, 1217 GH Hilversum
  Mailadres bestuursleden: info@fokkererfgoed.nl
  RSIN nummer: 856217906

  Bestuur:
  Hein van Meerten: Voorzitter/penningmeester
  Gert van Kalsbeek: Secretaris
  Arno van der Holst: Bestuurslid algemene zaken

  Bestuurders werken belangeloos en ontvangen geen vergoeding voor alle werkzaamheden.

  Doel van de stichting:

  De stichting heeft als doel het behoud van het Fokker erfgoed, zowel materieel als ook immaterieel, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  Het verkrijgen, verwerven, archiveren, bewaren en beschikbaar stellen van het Fokker erfgoed aan een ieder die hiervoor belangstelling heeft; het organiseren van activiteiten om de belangstelling voor het Fokker erfgoed te vergroten en levend te houden, zoals organiseren van publieksdagen, wervings- en sponsordagen, reünies, lezingen, excursies en dergelijk; het bevorderen van de belangstelling voor en het verlenen van steun aan activiteiten die tot doel hebben het Fokker erfgoed te behouden; het vormen van een fonds om daaruit activiteiten te ondersteunen tot behoud van het Fokker erfgoed.

  Activiteiten van de stichting Fokker Erfgoed

  Fokker Doc (Documentatie Centrum)

  Op verzoek van veel van onze donateurs en oud Fokker medewerkers zijn wij in 2015 gestart met het opzetten van een documentatie centrum. Vanaf de eerste publicatie hierover is er een storm van positieve reacties op gekomen. Velen tientallen dozen met o.a. documenten, foto’s en dia’s, video banden en film, relatiegeschenken en vliegtuigmodellen hebben we inmiddels in ontvangst mogen nemen. Op het Hembrugterrein in Zaandam-Zuid is inmiddels een kantoor geopend waar we bezoekers kunnen ontvangen en waar de onderdelen worden ingedeeld en geregistreerd. Verder is er in een aparte ruimte een opslag gecreëerd.
  Binnenkort zal de benodigde hard- en software worden aangeschaft voor de registratie.
  Wij proberen in 2017 al een graag deel van het archief inzichtelijk te maken op onze site en kunnen bezoekers inzage krijgen in het archief en beschikbare foto’s.

  Fokker Fair

  Op 4 september 2016 zal de eerste Fokker Fair worden gehouden. Na een Fokker reünie in 2014 en een Verenigde Vleugels/Fokker Erfgoed weekend in 2015, starten wij dit jaar met de Fokker Fair. We hopen dat dit de vorm is waar wij verder mee willen. Een dag voor Fokker geïnteresseerden en medewerkers van de huidige Fokker fabrieken. Hier willen we onze bezoekers informeren over de Fokker geschiedenis door middel lezingen en films. Verder zal er een markt zijn en is de voortgang van de vliegtuigprojecten te bezichtigen. We sluiten de dag af met een reünie voor Fokker medewerkers.

  Noorduyn-Fokker NA-27

  Dit toestel is een speciaal in de jaren ’30 voor Fokker omgebouwde Harverd die Fokker in Nederland wilde bouwen en verkopen binnen Europa. Recent hebben we een Harverd in bruikleen mogen ontvangen van het Oorlogsmuseum Overloon die omgebouwd zal gaan worden naar de Noorduyn-Fokker NA-27.

  Fokker F.VII-3m

  Meer in de toekomst staat er op ons programma om een vliegwaardig Fokker F.VII-3m te gaan bouwen. Dit jaar willen we de plannen hiervoor gereed te hebben zodat we volgend jaar kunnen beginnen met het werven van sponsors.